Rapport från Eurasierklubbens utbildningsdag

Lördagen den 23/11 hade Eurasierklubbens (SVEUK) styrelse utbildningsdag med SSUK´s ordförande Jonas Öhrn med rubriken ”Hur arbetar man i en styrelse”.
Ämnen och punkter som diskuterades var SKK´s organisation, delegeringsordning, styrelsens ansvar, årsmöten m.m.
Det diskuterades och reddes ut begrepp och nomenklatur som används inom SSUK och SKK.
Slutligen diskuterades just SVEUK’s styrelses utmaningar och mål för innevarande och kommande verksamhetsår.

Om ni som rasklubb inom SSUK känner att ni behöver stöd i att höja föreningskunskapen eller få introduktionsutbildning för styrelsemedlemmar som inte varit i vår organisation så länge är ni välkomna att höra av er till SSUK.