Jonas Öhrn höll ett litet tal och hälsade alla välkomna